Správa nástrojů

img_tms_bronze

TMS správa nástrojů

BRONZE – správa nástrojů

Ideální softwarový modul pro malé a střední provozy sloužící k zavedení smysluplné a hospodárné správy nástrojů. Tímto způsobem můžete spravovat, vkládat a připravovat nástroje, adaptery, seřizovací listy – to vše z pohodlí Vaší kanceláře. Efektivní správa nástrojů ústí v maximální bezpečnost Vašich výrobních a plánovacích procesů. Díky standardnímu importu dat a vizualizaci pomocí webkamery se stane hledání nástrojů minulostí. Náš software vyniká uživatelsky přátelským a intuitivně ovladatelným rozhraním. Proč právě BRONZE? Profitujete z transparentní organizace skladového množství. Budete pracovat pouze s jednou centrální komplexní databází položek potřebných pro Vaši výrobu. Již žádné zdvojené a neaktuální databáze. BRONZE paket umožňuje jednoduchou správu všech relevantních dokumentů.

TMS paket BRONZE

img_tms_silver

TMS správa nástrojů

SILVER – správa skladů

Oproti Modulu BRONZE, získáváte navíc správu skladu a standardizované řízení dat nezbytných pro Váš výrobní proces. Využijte tato uložená technologická a parametrická data pro optimální využití Vašich CAD/CAM systémů. Modul »správa skladu« Vám také umožní pohodlně a v aktuálním čase spravovat Vaše kompletní nástrojové sestavy, nástrojové komponenty a jejich příslušenství. Správa skladu obsahuje virtuální 3D stavebnici, pomocí které rychle a jednoduše, prostorově namodelujete Váš sklad a každé položce přidělíte její skladové místo. Samozřejmě mohou být připojeny i Vaše stávající skladové systémy. Proč právě SILVER? Získáte systematickou správu nástrojů a jejich komponentů. Umožníme Vám přehled nástrojů, které jsou v procesu výroby. Jednoduše vygenerujete náhled nad nejpoužívanějšími položkami, se kterým můžete následně pracovat. Zcela automaticky vygenerujete DXF výkres z parametrického zadání nástroje.

TMS paket SILVER

img_tms_gold

TMS správa nástrojů

GOLD – organizace výroby

Paketem GOLD maximalizujete efektivnost Vaší správy. Získáte plnou kontrolu nad náklady a transparentnost Vašeho výrobního procesu. Vaše nástroje je možné v jakýkoliv časový okamžik lokalizovat. Díky statistickému modulu máte pod kontrolou nejen náklady na nástroje, ale také na jednotlivé zakázky. Tyto náklady pak můžete vyhodnotit a díky získaným datům pak učinit to správné rozhodnutí. Profitujte z objednávkového modulu, který je orientovaný na praktičnost svého využití. Objednávejte již pouze ty nástroje, které jsou pro výrobu potřebné. Díky optimalizaci nákupního procesu docílíte snížení nákladů na sklad a rovněž časy, kdy je nutné čekat na nástroj, který na skladě není. Hlášení dosažení minimálního skladového množství je pro tento modul samozřejmostí. Automatické vygenerování objednávky na příslušného dodavatele pak již jen volitelnou opcí. Definice paketu GOLD?

Flexibilní: správa nástrojů v kanceláři nebo přímo na Vašem seřizovacím přístroji.

Kompaktní: centrální ukládání dat do systému ZOLLER.

Kompatibilní: rozhraní na Vaše stávající či nové systémy.

Modulární: jednotlivé moduly je možné doinstalovávat postupně.

TMS paket GOLD