Průmysl 4.0 v praxi – Restart průmyslu

Zveme Vás na odborný seminář na téma „Průmysl 4.0 – Restart průmyslu“, který se koná
v Technickém centru ve Velkém Meziříčí. Společně s našimi partnery Vám představíme
řešení a nástroje pro průmyslovou digitalizaci a automatizaci.

PDF POZVÁNKA

Termín: 5. května 2022 od 10:00 hod

Registraci je možné provést na stránkách:

REGISTRACE