»redomatic« – automatické tepelné upínání na pož. délku