Přímý výstup změřených dat na řídicí systém Heidenhain iTNC

Standardní postup seřízení nástroje probíhá následovně: Po změření, seřízení a kontrole nástroje obsluha vytiskne etiketu s naměřenými výsledky a tento nástroj vkládá do zásobníku stroje. Hodnoty z etikety obsluha manuálně přepíše do řídicího systému stroje a tento krok opakuje pro každý nástroj při každé jeho výměně.
Zdá se Vám tento postup i přes výrazné zkrácení přípravných časů zdlouhavý? Přepsala již někdy obsluha stroje chybně korekci do stroje, například došlo k posunutí desetinné tečky? Máte řídicí systém Heidenhain iTNC 530?
Existuje jednoduché, rychlé a mnohokrát otestované řešení od firmy ZOLLER.
Po proměření a seřízení všech nástrojů jen vyberete prstem grafiku příslušného stroje a stisknutím jednoho tlačítka na dotykovém monitoru přístroje ZOLLER odešlete veškeré naměřené hodnoty po zadání T-čísla přímo do tabulky nástrojů (TOOL.T) obráběcího stroje. Dojde k doplnění tabulky nástrojů ve stroji (ne přepsání celé tabulky). Dříve než obsluha přejde od seřizovacího přístroje k obráběcímu stroji, jsou veškeré hodnoty již zapsány na správném místě. To vše během sekundy a bez možnosti vzniku chyby při přepisu z etikety.
Můžeme Vám nabídnout i bezpečnostní dotaz, vázaný k jednotlivému stroji – každý stroj dostane unikátní kód. Před odesláním dat do tabulky nástrojů je obsluha vyzvána k zadání tohoto kódu, který je možné i barevně odlišit pro každý stroj.
Přímý zápis do tabulky jsme již dělali i pro systém iTNC 430 a nyní je ve vývoji i pro verze 620 i 640. Veškeré nastavení a odladění postrprocesoru provádí české zastoupení ZOLLER.

Pokud Vás toto téma zajímá, neváhejte nás kontaktovat.