Průmysl 4.0 v praxi – Restart průmyslu

15. 03. 2022

Zveme Vás na odborný seminář na téma „Průmysl 4.0 – Restart průmyslu“, který se koná
v Technickém centru ve Velkém Meziříčí. Společně s našimi partnery Vám představíme
řešení a nástroje pro průmyslovou digitalizaci a automatizaci.

PDF POZVÁNKA

Termín: 5. května 2022 od 10:00 hod

Registraci je možné provést na stránkách:

REGISTRACE

TMS Tool Management Solutions: Správa skladů – hledání je u konce

17. 08. 2021

Kdo by to neznal: požadovaný nástroj není tam, kde by měl být nebo většinou bývá. Pak je nutné jej dlouho hledat nebo objednat nový a čekat. Oba postupy stojí čas, peníze a zkouší trpělivost obsluhy. Je však dobré, že existují řešení, která zajistí transparentnost, pořádek a přehled.

Pokud jsou nástrojová data k dispozici v digitální formě, lze je využít pro další možnosti. Jako je například skladování nástrojů a jejich komponentů. Každému nástroji a každému komponentu se přiřadí v softwaru ZOLLER TMS Tool Management Solutions skladové místo. Tato místa lze zobrazit graficky a skutečné umístění lze blíže specifikovat svítícími LED diodami na výdejních a skladovacích skříních.
Samozřejmě lze pomocí rozhraní integrovat výdejní skříně jiných výrobců a plně je využít.

Modulární skladové a výdejní skříně »Smart Cabinets« – inovativní skladová řešení pro jednotlivé komponenty nástrojů, kompletní nástroje a příslušenství pro výrobu

V třískovém obrábění se využívá velké množství komponentů – od výměnných břitových destiček přes monolitní nástroje, nástrojové držáky až po složené kompletní nástroje – takové možnosti musí moderní skladové systémy nabízet – od jednoduchých šuplíkových skříní až po elektronicky řízené, na správu nástrojů napojené, skladové systémy. ZOLLER má tuto problematiku podrobně zpracovanou a díky ucelenému systému skříní a skladů »Smart Cabinets« nabízí vždy vhodné řešení.

Vizualizace skladového místa

Software TMS podporuje uživatele při hledání požadovaných komponentů. Při kliknutí na komponent se na monitoru graficky barevně zobrazí požadovaná skříň v dané místnosti, požadovaný šuplík a odpovídají přihrádka v šuplíku. Požadovaný šuplík se elektronicky odemkne a svítící LED dioda na skříni označí odemčený šuplík. Pokud je v šuplíku více přihrádek a komponent je uložen v jednom z nich, je tato přihrádka v šuplíku na požadovanou dobu odemčena a označena LED diodou. Po vyjmutí komponentu se přihrádka zamkne a již ji nelze otevřít. Tím je zajištěno, že obsluha rychle najde potřebný komponent a vezme jen to množství, které potřebuje.

Hospodárnost na třetí

10. 03. 2021

Měření a seřizování se vyplatí

Profitujete z rostoucí produktivity celé Vaší výroby díky změřeným nástrojům. Díky přístroji ZOLLER zvýšíte produktivitu vašeho CNC stroje o 15%. Vaše investice se amortizuje za velice krátkou dobu.

Spočítejte si sami, kolik ušetříte díky přístroji ZOLLER.

Kalkulačka úspory

 

Příklad:

Úspora času díky změřenému nástroji mimo stroj jsou 2 minuty, na stroji obsluha vymění 10 nástrojů za směnu, při hodinové sazbě stroje 50 Eur. Pokud jsou ve firmě 3 CNC stroje a jsou v provozu 200 směn za rok, pak celkem na 3 CNC strojích ušetříte 200 hodin času, tzn. 200 hodin za rok stroje stojí a neobrábí. Úspora za rok je 10.000 Eur.

Při investici 15.000 Eur do přístroje ZOLLER se amortizace pohybuje v řádově v 18. měsících.

 

.

Nová generace »venturion 600«

16. 12. 2020

Nová generace »venturion 600« – vzorový příklad modulární stavby a využití ve všech typech výroby

Nová generace úspěšné modulární prémiové řady přístrojů »venturion 600« nabízí mnoho variant a provedení pro každé použití. Ať se jedná o základní verzi pro kusovou výrobu, nebo o automatizované měření, seřizování a tepelné upínání pro automobilovou sériovou výrobu »redomatic«, nebo o přístroj s protihrotem »reamCheck« pro přesné seřízení dlouhých výstružníků pro přesné vystružování otvorů, nebo o rozsáhlou axiální i radiální kontrolu řezné geometrie přístrojem »smartCheck« v ostřírnách či u výrobců řezných nástrojů. Stejný typ přístroje lze využít i ve firmách pro 100% vstupní kontrolu všech řezných nástrojů.

Široká paleta řešení

12. 11. 2020

Stoupající rozmanitost výroby, kratší výrobní cykly a rostoucí nároky na kvalitu – to jsou pouze 3 z mnoha aktuálních požadavků výrobních firem. Od měřicích, seřizovacích a kontrolních přístrojů je očekávána flexibilita a efektivní optimalizace výrobního procesu.

Široká výrobní paleta Zoller začíná přístrojem »smile«, přes modulární, vertikální přístroje »venturion«, procesně orientované přístroje »pom« až po highend řešení – plně automatické měření všech parametrů nástrojů na přístroji »threadCheck«.

Prémiová výrobní řada přístrojů »venturion« nabízí mnoho rozličných variant a opcí. Přístroj je možné přizpůsobit přesně dle požadavků zákazníka: např. díky výklopné kameře lze na přístroji provádět kontrolu řezné geometrie a vše podrobně dokumentovat. Často využívaným měřicím programem jak výrobci nástrojů, tak i firmami, kde se používají kulové frézy nebo frézy s rohovým rádiusem, je program pro skenování a vyhodnocení rádiusů »contur«.

V kombinaci s induktivním tepelným upínáním nástrojů je přístroj »redomatic« všestranným zařízením. Vedle všech výhod lez nástroje tepelně upnout s přesností ± 0,01mm – ideální řešení pro stroje s více vřeteny.

Výhody uživatele v pěti bodech:

  1. Na obsluze nezávislé a µ-přesné měření díky kamerovému zpracování obrazu »pilot«.
  2. Kontrola nulového bodu zamezuje výrobě zmetků a kolizi stroje kvůli chybně změřeným nástrojům – taková jedna chyba vychází cenově jako investice do nového seřizovacího přístroje Zoller.
  3. Kontrola nástrojů, jako je obvodové a čelní házení nebo stav řezné hrany včetně skutečných rozměrů zvyšuje životnost nástrojů, zlepšuje kvalitu povrchu a přesnost.
  4. Vyšší procesní bezpečnost ve výrobě díky definovaným měřicím procesům a kontrole tolerancí nástrojů.
  5. Rozhraní pro CAM systémy, měření seřizovacích listů a přenos dat přímo na řídicí sytém obráběcího stroje.

ZOLLER připraven na budoucnost

21. 01. 2019

Ze strany uživatelů je stále větší tlak je systémová řešení, samotné měření a seřizování nástrojů již často nedostačuje. Více jak 20 let ZOLLER nabízí i softwarová řešení.

Procesně bezpečné síťování výrobních oddělení je stále důležitější. Z tohoto důvodu nabízí ZOLLER hardwarová i softwarová řešení, která umožňují průchozí tok nástrojových dat výrobním procesem.

»smile« 320 | 420 | 620 – správné řešení pro všechny požadavky

Nová generace měřicích a seřizovacích přístrojů ZOLLER »smile« je k dostání v mnoha velikostech a provedeních. Díky tomu je možné přístroj individuálně přizpůsobit požadavkům zákazníka. Přístroj udělá dojem především designem a nekompromisní kvalitou – zdokonalený design přináší skutečnou přidanou hodnotu.

Přístroj »smile« s všestranným softwarem »pilot« a dalšími hardwarovými a softwarovými pakety

Je jedno, jakou variantu zákazník požaduje – měřicí rozsahy a elektroniky »pilot 1.0«, »pilot 2mT« a »pilot 3.0« lze libovolně konfigurovat a dělají v tomto segmentu přístroj ZOLLER »smile« nedostižným.

Díky četným možnostem importů z cloud služeb umožňuje správa nástrojů ZOLLER efektivní a bezchybnou přípravu dat. ZOLLER nabízí průchozí řešení nástrojových dat celým výrobním procesem, od přípravy nástroje až po výstup změřených dat na obráběcí stroj.

Pro neustálý pohyb ve Vaší výrobě – SMILE

18. 01. 2018

Seřídit nástroj, vložit do stroje, poslat data na stroj a už létají třísky:

S přístrojem ZOLLER »smile« je možný přímý přenos dat do řídicího systému stroje.
Není to pouze bezpečnější než zadávání dat ručně, je to také mnohem rychlejší.

Výsledek sesít’ování: menší prostoje strojů, vyšší produktivita.

Zde najdete více informací.

Bezpečný a rychlý přenos dat díky ZOLLER identifikačnímu kódu »zidCode«

27. 10. 2016

Bezpečný a rychlý přenos dat díky ZOLLER identifikačnímu kódu »zid-Code«

Jednoduchý, rychlý a bezpečný »zidCode«: toto nove efektivní řešení identifikace nástrojů a přenosu dat nepotřebuje žádné propojení do počítačové sítě. Data kompletního nástroje jsou přenášena pomocí QR kódu.
Průběh je naprosto jednoduchý: nástroje jsou seřízeny a proměřeny na měřicím a seřizovacím přístroji ZOLLER, veškerá data jsou zapsána do QR kódu a vytisknuta na etiketu. Následně dojde k přenosu skutečných změřených dat naskenováním QR kódu do odpovídajících políček řídicího systému CNC stroje. Tím jsou vyloučeny chyby vznikající chybným opisem a je garantována rychlost procesní bezpečnost.

Pokud Vás toto téma zajímá, neváhejte nás kontaktovat.

Rodina vertikálních seřizovacích přístrojů »smile« dostává nového člena

21. 06. 2016

V osvědčené řadě seřizovacích přístrojů »smile« dochází k inovaci v oblasti základní elektroniky. Dosavadní elektroniku »pilot 2.0« doplňuje nové kamerové zpracování obrazu s označením »pilot 1.0«. Tato novinka nabízí svým uživatelům všechny nezbytné funkce pro rychlé a jednoduché měření a seřizování standardních nástrojů. Samozřejmostí je dílenské velké a přehledné zobrazení břitu nástroje na panelu o velikosti 13,3“. Jak je již u všech nových elektronik z dílny ZOLLER zvykem, je i tato nástupní třída vybavena nejmodernějším hardwarem v provedení all-in-one (počítač je integrován do monitoru). Automatické rozeznání tvaru břitu, navigační systém »compass«, »cris 360«, projektorová funkce s náhledem na opotřebení břitu. To vše ve standardním vybavení za bezkonkurenční cenu.

Další informace najdete v letáku