TMS Tool Management Solutions: Správa skladů – hledání je u konce

Kdo by to neznal: požadovaný nástroj není tam, kde by měl být nebo většinou bývá. Pak je nutné jej dlouho hledat nebo objednat nový a čekat. Oba postupy stojí čas, peníze a zkouší trpělivost obsluhy. Je však dobré, že existují řešení, která zajistí transparentnost, pořádek a přehled.

Pokud jsou nástrojová data k dispozici v digitální formě, lze je využít pro další možnosti. Jako je například skladování nástrojů a jejich komponentů. Každému nástroji a každému komponentu se přiřadí v softwaru ZOLLER TMS Tool Management Solutions skladové místo. Tato místa lze zobrazit graficky a skutečné umístění lze blíže specifikovat svítícími LED diodami na výdejních a skladovacích skříních.
Samozřejmě lze pomocí rozhraní integrovat výdejní skříně jiných výrobců a plně je využít.

Modulární skladové a výdejní skříně »Smart Cabinets« – inovativní skladová řešení pro jednotlivé komponenty nástrojů, kompletní nástroje a příslušenství pro výrobu

V třískovém obrábění se využívá velké množství komponentů – od výměnných břitových destiček přes monolitní nástroje, nástrojové držáky až po složené kompletní nástroje – takové možnosti musí moderní skladové systémy nabízet – od jednoduchých šuplíkových skříní až po elektronicky řízené, na správu nástrojů napojené, skladové systémy. ZOLLER má tuto problematiku podrobně zpracovanou a díky ucelenému systému skříní a skladů »Smart Cabinets« nabízí vždy vhodné řešení.

Vizualizace skladového místa

Software TMS podporuje uživatele při hledání požadovaných komponentů. Při kliknutí na komponent se na monitoru graficky barevně zobrazí požadovaná skříň v dané místnosti, požadovaný šuplík a odpovídají přihrádka v šuplíku. Požadovaný šuplík se elektronicky odemkne a svítící LED dioda na skříni označí odemčený šuplík. Pokud je v šuplíku více přihrádek a komponent je uložen v jednom z nich, je tato přihrádka v šuplíku na požadovanou dobu odemčena a označena LED diodou. Po vyjmutí komponentu se přihrádka zamkne a již ji nelze otevřít. Tím je zajištěno, že obsluha rychle najde potřebný komponent a vezme jen to množství, které potřebuje.