Pro neustálý pohyb ve Vaší výrobě – SMILE

Seřídit nástroj, vložit do stroje, poslat data na stroj a už létají třísky:

S přístrojem ZOLLER »smile« je možný přímý přenos dat do řídicího systému stroje.
Není to pouze bezpečnější než zadávání dat ručně, je to také mnohem rychlejší.

Výsledek sesít’ování: menší prostoje strojů, vyšší produktivita.